BD Chrudim

BD Chrudim

Bytový dům - 6.NP. Konstrukce stěnová z železobetonu a vápenopískových tvárnic. Založení na pilotách.

Projekt pro provedení stavby.