BD Baarova

BD Baarova

Monolitická železobetonová stěnová konstrukce s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími. Plošné založení na desce.

Projekt pro stavební povolení, 11/2009