Bazén Ottova vila

Bazén Ottova vila

Železobetonová monolitická konstrukce, plošné založení na desce.

Dokumentace pro provedení stavby, 03/2010