Administrativní objekt Strakonická ulice

Administrativní objekt Strakonická ulice

Nosná železobetonová konstrukce, založení na pilotách a základovém roštu s překonzolováním přes opěrnou stěnu podél Vltavy.