Bytový dům V Zahrádkách

Bytový dům V Zahrádkách

Železobetonový monolitický skelet.  Spodní staba navržena jako tzv. "bílá vana". Založení na pilotách.

Projekt pro stavební povolení.

Prováděcí projekt.

Realizace: 2015.