Home Veřejná výstavba, administrativa, služby, kultura, sport

Portfolio Category: Veřejná výstavba, administrativa, služby, kultura, sport

1. 8. 2023

Rekonstrukce a vestavba objektu UMPRUM

Architekt: Ivan Kroupa Jedná se o vestavbu a rekonstrukci objektu vysoké školy. Z původního vícepodlažního zděného objektu byla zachována uliční fasádní stěna, klenbové stropy v 1.np přiléhající k ulici Mikulandská a tubus očitého schodiště. Vestavba je řešena jako kombinovaný železobetonový monolitický skelet se stěnami. Objekt je založen na základové desce podepřené sloupy tryskové injektáže a…

1. 8. 2023

Palmovka Park IV

Architekt: Aulík Fišer architekti Objekt Palmovka park IV má jedno podzemní podlaží a osm nadzemních podlaží. Podzemní část je nepravidelného tvaru s rozměrem 77,5 x 65,1 m. Nadzemní patra z větší části kopírují suterén. Objekt je proveden jako jeden dilatační celek. Nosná konstrukce je železobetonová monolitická. Konstrukční systém je kombinovaný, tvoří ho převážně sloupový systém…

1. 8. 2023

Palmovka Park III

Architekt: : Aulík Fišer architekti Jedná se o administrativní objekt se třemi podzemními a osmi nadzemními podlažími. Podzemní podlaží je rozsahem větší než nadzemní část. Objekt má v suterénu půdorysný tvar téměř pravidelného obdélníku o vnějších rozměrech cca 65×35 m. V nadzemních podlažích se obrys domu redukuje na obdélník velikosti 65×22 m. Ve 3.NP přibývá…

1. 8. 2023

Palác Křižík II – sídlo společnosti Seznam

Architekt: D3A – architekt Tomáš Prouza Palác Křižík II je administrativní budova koncepčně řešená jako dvě budovy obdélníkového půdorysu se společným suterénem. Obě křídla mají 7 nadzemních podlaží. Křídlo „Kováků“ v 6NP a 7NP na západní straně ustupuje stejně jako 7NP na východní straně křídla „Radlická“. Suterén je společný čtyřpodlažní. Objekt je založen na pilotách….

1. 8. 2023

Forum Karlín

Novostavba polyfunkční budovy v Praze 8 v ulici Pernerova. Objekt má tři podzemní a osm nadzemních podlaží. Nosnou konstrukci objektu tvoří v suterénu železobetonový monolitický skelet s obvodovými stěnami a ztužujícími prvky. Od 3NP je nosná konstrukce prefa-monolitický skelet s nosnými fasádními stěnami. Dominantou objektu je víceúčelový sál na výšku tří podlaží zastropený předepnutými průvlaky…

1. 8. 2023

Administrativní budova Eurovia

Výrazně členitý objekt o třech nadzemních podlažích určený pro administrativní a technické prostory firmy Eurovia dle návrhu architektonického studia ADR. Objekt je tvořen nepravidelným železobetonovým skeletovým systémem skládajícím se ze tří dilatačních celků. Podlaží jsou vzájemně v nepravidelných polohách a každá stropní deska je tak deskou přechodovou. Další Forum Karlín