Palmovka Park IV

Objekt Palmovka park IV má jedno podzemní podlaží a osm nadzemních podlaží. Podzemní část je nepravidelného tvaru s rozměrem 77,5 x 65,1 m. Nadzemní patra z větší části kopírují suterén. Objekt je proveden jako jeden dilatační celek. Nosná konstrukce je železobetonová monolitická. Konstrukční systém je kombinovaný, tvoří ho převážně sloupový systém doplněný ztužujícími jádry a monolitické stropní desky.