Palmovka Park III

Jedná se o administrativní objekt se třemi podzemními a osmi nadzemními podlažími. Podzemní podlaží je rozsahem větší než nadzemní část. Objekt má v suterénu půdorysný tvar téměř pravidelného obdélníku o vnějších rozměrech cca 65x35 m. V nadzemních podlažích se obrys domu redukuje na obdélník velikosti 65x22 m. Ve 3.NP přibývá překonzolovaná část 5,5x41,0. Spodní stavba objektu je navržena jako bílá vana. Nosnou konstrukci objektu tvoří nosný železobetonový kombinovaný skelet – kombinace nosných stěn a sloupů a monolitických stropních desek.