BD Zenklova

Polyfunkční objekt je tvořen jedním suterénem a šesti nadzemními podlažími. Konstrukční systém je v rozsahu 1PP-2NP převážně sloupový, od 3NP nahoru přechází na stěnový. V úrovni stropu 2NP je vrchní stavba oddělena vrstvou vibroizolací. Fasáda od 3NP výše ustupuje. Objekt je založen na pilotách.