BD Bělehrad

Navrhovaná novostavba bytového domu stojí v Bělehradu v ulici Puškinova. Objekt má dvě podzemní a tři nadzemní podlaží. Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonové, ocelobetonové a ocelové konstrukce. V rámci výstavby bytového domu bylo realizováno několika přidružených objektů, které jsou konstrukčně nebo pouze funkčně spojené s bytovým domem.