Dokončené projekty 2012

Bytový dům V Zahrádkách

Bytový dům V Zahrádkách

Železobetonový monolitický skelet.  Spodní staba navržena jako tzv. "bílá vana". Založení na pilotách.

Projekt pro stavební povolení.

Prováděcí projekt.

Realizace: 2015.

Bytový dům - V Mezihoří - Praha 8

Bytový dům - V Mezihoří - Praha 8

Železobetonový monolitický stěnový systém. Osm nadzemních podlaží, dvě podzemní podlaží. Založení na velkoprůměrových vrtaných pilotách.

Projekt pro provedení stavby - 07/2012

RD Stará Boleslav

RD Stará Boleslav

Rodinný dům. Založení plošné na základových pasech z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce jsou zděné tl. 240 mm. Stropy jsou železobetonové monolitické, tl. 200 - 230 mm.

Projekt pro provedení stavby - 06/20121

Výpočet litinového schodiště

Výpočet litinového schodiště

Výpočet segmentů litinového točitého schodiště. Jednotlivé segmenty se navlékají na ocelovou trubku.

Projekt pro provedení stavby - 07/2012